Archimedes.umcs.pl


Strona popularyzacji nauki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Wydarzenia zorganizowane w ramach projektu “Ucz się z MaFiI-ą 2”:

  • Rok Przed Maturą – Matematyka
  • Rok Przed Maturą – Fizyka
  • Spotkania z Fizyką
  • Spotkania z Matematyką
  • Piątek z MaFiI-ą

Skip to content