Paradoksy w matematyce


dr hab. Mariusz Bieniek, prof. UMCS
Instytut Matematyki, UMCS w Lublinie

10 października 2022, godzina 17.00


Przedstawimy kilka wybranych twierdzeń matematycznych, których tezy są sprzeczne z naszą intuicją i dlatego mogą być uważane za paradoksy. Zasadniczą przyczyną tych paradoksów jest to, że omawiane twierdzenia dotyczą zbiorów nieskończonych, a nasza intuicja opiera się jedynie na zbiorach skończonych. Wyjaśnimy, że paradoksy te są pozorne, gdyż są konsekwencją metod wnioskowania przyjętych w matematyce.


Skip to content