Ucz się z MaFiI-ą 2


Projekt poświęcony promocji nauki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dofinansowane ze środków budżetu państwa
Program: Społeczna odpowiedzialność nauki
Popularyzacja nauki i promocja sportu

nr SONP/SP/514019/2021


Kwota dofinansowania: 100 000 zł
Całkowita wartość projektu: 111 115 zł

Wydarzenia zorganizowane w ramach projektu “Ucz się z MaFiI-ą 2”:

Koorynatorami projketu są:

  • dr hab. Michał Warda, prof. UMCS – Instytut Fizyki
  • dr Anna Gąsior – Instytut Matematyki
Skip to content