Przybory pomocnicze w trakcie konkursu


Uczestnicy konkursu Rok przed Maturą – Fizyka mogą korzystać z takich samych przyborów pomocniczych jak na maturze. Przybory wymienione w Informatorze o egzaminie maturalnym z fizyki od roku szkolnego 2022/2023 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej to:


Skip to content