Ucz się z MaFiI-ą 3


Projekt poświęcony promocji nauki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dofinansowane ze środków budżetu państwa
Program: Społeczna odpowiedzialność nauki
Popularyzacja nauki i promocja sportu

nr SONP/SP/548749/2022


Kwota dofinansowania: 294 866 zł
Całkowita wartość projektu: 327 678,50 zł

Wydarzenia zorganizowane w ramach projektu “Ucz się z MaFiI-ą 3”:

Koorynatorami projektu są:

  • dr Anna Gąsior – Instytut Matematyki
  • dr hab. Michał Warda, prof. UMCS – Instytut Fizyki
Skip to content