Ważne daty


5 kwietnia 2023Rejestracja szkół do konkursu
13 kwietnia 2023 (czwartek)I etap (szkolny)
15 maja 2023Przesyłanie list rankingowych ze szkół
22 maja 2023Ogłoszenie listy uczestników II etapu
6 czerwca 2023 (wtorek)II etap – Instytut Fizyki UMCS
Skip to content