Wyniki etapu szkolnego


wyniki etapu szkolnego rok przed matura fizyka 2023

Dane nauczyciela reprezentującego szkołę

Wyniki etapu szkolnego

Lista rankingowa uczniów
Proszę wpisać od 1 do 5 uczniów w rankingu szkolnym, począwszy od ucznia z najlepszym wynikiem

Skip to content