Ważne daty


20 marca 2023Rejestracja szkół do konkursu
27 marca 2023 (poniedziałek)I etap (szkolny)
30 kwietnia 2023Przesyłanie list rankingowych ze szkół
15 maja 2023Ogłoszenie listy uczestników II etapu
16 czerwca 2023 (piątek)II etap – Instytut Matematyki UMCS
Skip to content