Dialog o pierwiastku z dwóch i niemych liczbach


dr Jerzy Mycka
Instytut Matematyki UMCS

9 października 2023, godzina 17.00

W ramach spotkania porozmawiamy o różnych etapach rozwoju pojęcia liczby. Nasz dialog obejmie następujące tematy:

  • na czym polega sztuka podwajania figur i brył geometrycznych;
  • jak szukać wspólnej miary różnych odcinków;
  • które z liczb ciągle milczą (numeri surdi);
  • dlaczego drukarze używają formatu A;
  • co Pierre Wantzel myślał o linijce i cyrklu;
  • czy istnieją liczby, których się nie da policzyć.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie mycka.png

Aby dobrze rozważyć wspomniane problemy będziemy oglądali obrazki, układali origami i … dyskutowali 🙂


Skip to content