Kontakt


Koordynatorzy Spotkań z Fizyką i Matematyką:


dr hab. Tomasz Kwapiński, prof. UMCS

e-mail: archimedes-fiz@mail.umcs.pl

Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublindr Anna Gąsior

e-mail: archimedes-mat@mail.umcs.pl

Instytut Matematyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin


google map on web site
Skip to content