Kilka obrazków z historii całkowania – czyli od frasunku do rachunku


dr Jerzy Mycka
Instytut Matematyki UMCS w Lublinie

13 marca 2023, godzina 17.00
wykład ONLINE

Wykład ma przybliżyć ewolucję pojęć i technik związanych z całkowaniem. 

Zaczniemy od pomysłowej i nieszablonowej metody, która została stworzona przez Archimedesa do obliczenia pola pod wycinkiem paraboli. Później zwrócimy się do rewolucji pojęciowej związanej z osobą Mikołaja z Oresme dzięki któremu znajdowanie miary pól stało zadaniem wykraczającym poza geometrię. Kolejnym naszym bohaterem będzie Bonaventura Cavalieri, którego prace stanowiły początki algebraizacji problemów całkowania. Ten przegląd dziejów całkowania zamkniemy  spotkaniem z wielkim Gottfriedem Leibnizem i jego wersją podstawowego twierdzenia rachunku całkowego. 

W każdym przypadku będziemy zajęć intuicyjnym aspektem osiągnięć związanych z rozwojem rachunku całkowego. Na podstawie wymienionych przykładów spróbujemy określić zmiany w pojmowaniu problemu całkowania, które się dokonały przez wieki matematycznej pracy. W końcu zadamy sobie pytanie: o co naprawdę chodzi w przypadku całkowania i jako należy nauczać tej dziedziny?

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem idei naukowych, historią osiągnięć matematycznych, rozwiązywaniem zagadek logicznych – wykład będzie okazją do poznania matematyki od innej strony i do – ewentualnej – dyskusji słabych i mocnych stron poznania matematycznego.    


Skip to content