Od średniej arytmetycznej do średniej potęgowej oraz metoda k-średnich w uczeniu maszynowym


dr Tomasz Walczyński
Instytut Matematyki UMCS

16 października 2023, godzina 17.00

Na spotkaniu zostaną dokładnie przedstawione i zobrazowane odpowiednimi przykładami różne rodzaje średnich jako przykłady miar statystycznych tendencji centralnej. Pomado omówimy algorytm uczenia maszynowego metodę k-średnich i przykłady jego zastosowania w analizie skupień (segmentacji, klastrowaniu).

Omówimy następujące zagadnienia:

  • średnia arytmetyczna, średnia geometryczna, średnia harmoniczna, średnia kwadratowa i średnie ważone
  • nierówności między średnimi
  • średnia potęgowa rzędu k (średnia uogólniona) i nierówność między średnimi potęgowymi
  • średnia ucinana (średnia obcięta, średnia trymowana, ang. trimmed mean), średnia winsorowska,
  • mediana, dominanta (moda) i środek rozstępu
  • uczenie maszynowe (ang. machine learning) a sztuczna inteligencja (AI, ang. artificial intelligence)
  • modele uczenia maszynowego (uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane, uczenie częściowo nadzorowane, uczenie ze wzmocnieniem)
  • problemy regresyjne, problemy klasyfikacyjne, szeregi czasowe, segmentacja (klastrowanie,analiza skupień)
  • algorytm metody k-średnich (ang. k-means clustering) i jego przykładowe zastosowania
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie walczynski.png

Skip to content