Promieniotwórczość i jej zastosowania. Czy mamy się czego bać?


dr hab. Bożena Jasińska, prof. UMCS
Instytut Fizyki UMCS w Lublinie

3 kwietnia 2023, godzina 17.00
wykład ONLINE

Zjawisko promieniotwórczości naturalnej człowiek odkrył niewiele więcej niż sto lat temu. W tak krótkim okresie zdołaliśmy znaleźć wiele zastosowań, w których wykorzystuje się własności emitowanego promieniowania: zarówno cząstek jak i fotonów energii. Powszechnie wykorzystywane są również ciężkie izotopy promieniotwórcze, zarówno w medycynie jak i przemyśle. Począwszy od najbardziej znanych – elektrowni jądrowych, które budzą lęk w społeczeństwie, przez wiele urządzeń wykorzystywanych w diagnostyce i terapii medycznej (jak tzw. prześwietlenia, tomografia, czy „wypalanie guzów nowotworowych) aż do takich mniej znanych jak sterylizacja urządzeń medycznych czy żywności.

Ponieważ tzw. promieniowanie jonizujące wpływa na ludzki organizm (oddziałuje z cząsteczkami budującymi nasz organizm), mimo, że powszechnie je wykorzystujemy – budzi w nas lęk. Czy uzasadniony? Albo raczej, kiedy jest on uzasadniony? Otóż wszystko zależy od tzw. dawki promieniowania, którą pochłonie nasz organizm.


Skip to content