Kontakt


Prowadzący wykłady:

prof. dr hab. Marek Rogatko

e-mail kontaktowy: archimedes-fiz@mail.umcs.pl

Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin


google map on web site
Skip to content