Kontakt


dr hab. Michał Warda, prof. UMCS

e-mail kontaktowy: pogotowieprzedmaturalne@umcs.pl

Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin


google map on web site
Skip to content