Kontakt


Prowadzący wykłady:

dr hab. Tomasz Kwapiński, prof. UMCS

e-mail kontaktowy: archimedes-fiz@mail.umcs.pl

Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin


google map on web site
Skip to content